Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Delegationsordningar

En nämnd eller styrelse får enligt kommunallagen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller åt en anställd att besluta på nämndens eller styrelsens vägnar i vissa ärenden eller grupper av ärenden. I nämndens delegationsordning kan man se inom vilka områden, och till vem, som nämnden har delegerat beslutanderätt.

Barn och utbildningsnämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden

Pdf, 248 kBPDF

Kommunstyrelsen

Namn

Dokument

Delegationsordning kommunstyrelsen

Pdf, 680 kBPDF

 

Personalärenden

Namn

Dokument

Delegationsordning i personalärenden barn- och utbildningsförvaltningen

Pdf, 115 KbPDF

Delegationsordning i personalärenden bygg- och miljöförvaltningen

Pdf, 283 KbPDF

Delegatiosnordning i personalärenden socialförvaltningen

Pdf, 283 KbPDF

 

Socialnämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning socialnämnden

Pdf, 532 kBPDF

 

Bygg- och miljönämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning bygg- och miljönämnden

Pdf, 12813 kbPDF

 

Vård- och omsorgsnämnden

Namn

dokument

Vård- och omsorgsnämnden

Pdf 105 kBPDF

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2018-02-16

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster