Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Planer och program

Här ser du Håbo kommuns antagna planer och program.

Barn och utbildning

Dokument

Informationshanteringsplan barn- och utbildningsnämnden

Pdf, 1,03 MbPDF

Handlingsplan för SYV

Pdf, 329 kBPDF

Huvudmannens plan för introduktionsprogrammen

Pdf, 234 kBPDF

Bygga, bo och miljö

Dokument

Avfallsplan 2016-2025                                                                                 

Pdf 1,8 MbPDF

Översiktsplan

Länk

Detaljplaner

Länk

Vattenprogram

Pdf 333 kBPDF

 

Om kommunen

Dokument

Bostadsförsörjningsprogram                                                            

Pdf, 657 kBPDF

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Pdf, 1,19 MbPDF

Handlingsplan för förebyggande verksamhet enligt lagen
om skydd mot olyckor

Pdf, 1,6 MbPDF

Krisberedskapsplan 2015-2018

Pdf 1,67 MbPDF

Lokala föreskrifter

Länk

Miljöstrategi

Pdf, 143 kBPDF

Omsorg och hjälp

Dokument

Dokumenthanteringsplan, vård och omsorgsnämnden

Pdf, 259 kBPDF

Dokumenthanteringsplan, socialnämnden

Pdf, 236 kBPDF

Folkhälsa - Social hållbarhet

Länk

Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre (Länsövergripande)

Pdf, 191 kBPDF

Kommungemensam handlingsplan för ökad integration

Pdf, 87 kBPDF

Integration- och flyktingpolitiskt program

Pdf, 63 kBPDF

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Pdf, 154 kBPDF

Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019

Pdf, 736 kBPDF

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Pdf, 206 kBPDF

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
- konsekvensbeskrivning

Pdf 145 kBPDF

 

Uppleva och göra

Dokument

Biblioteksplan                                                                                  

Pdf, 1 MbPDF

Naturvårdsplan

Pdf, 989 kBPDF

Naturvårdsplan - del inventering

Pdf, 1,1 MbPDF

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-12-20

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster