Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Rutiner

Anställda                                                                        

Dokument

Avslutande av konton

Word-dokumentWord

Delegering av arbetsmiljöuppgifter


Flexibel arbetstid i kommunhuset

Pdf 27 kBPDF

Flextidsrapportering

Pdf 89 kBPDF

Fordons- och drivmedelskort samt körjournal

Pdf 49 kBPDF

Hantering av julklappar

Pdf 23 kBPDF

Lönehantering vid vinterkräksjuka

Pdf 26 kBPDF

Rekrytering

Pdf 200 kBPDF

Skapande av konton

Word-dokumentWord

Kränkande särbehandling

Word-dokumentWord

 

Utbildning och barnomsorg                              

Dokument

Beslut gällande utökad tid alt. placering i förskola och
pedagogisk omsorg utifrån barnets särskilda behov

Pdf 83 kBPDF   

Mottagande av barn med annat modersmål än svenska

Pdf 155 kBPDF

Mottagande av nyanlända unga i Håbo kommuns skolor

Pdf, 485 kBPDF

Om kommunen                                                     

Dokument

Anvisningar för leverans till centralarkivet

Blankett: Leveransreversal

Pdf 432 kbPDF

Blankett (word)Word

Förtroendevaldas deltagande vid kurser och konferenser

Pdf 38,7 kBPDF

Hantering av Sociala medier i Håbo kommun

Pdf 446 kBWord

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Pdf 624 kBPDF

Webbpublicering av personuppgifter

Pdf 60 kBPDF

Anvisningar för extern webb

Pdf 239 kblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvård

 


Dokument

 

Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser


Pdf 88.8kBPDF

Avvikelserapport, blankett


Pdf 44 kBPDF

Checklista beslutsstöd för sjuksköterskor


Pdf636.86kBPDF

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, checklista


Pdf 47 kBPDF

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, blankett


Pdf 42 kBPDF

Delegering inom enheten personlig assistans


Pdf139.18kBPDF

Demensteamet


Pdf 37 kBPDF

Dokumentation i Treserva, lathund


Pdf286,11kBPDF

Dokumentation i patientjournal, vägledning


Pdf319,83kBPDF

Egenvårdsbedömning


Pdf 42 kBPDF

Egenvårdsbedöminng, blankett


Pdf 68 kBPDF

Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen


246,53kBPDF

Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen, ordinärt boende


Pdf83.59kBPDF

Hjälpmedel, förskrivning av


Pdf375.45kBPDF

Hygienombud, blankett


Pdf, 34kBPDF

Identitet och legitimation vid anställning av legitimerad personal


Pdf 64 kBPDF


Informationsöverföring mellan legitimerad personal och omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor


Pdf38.58kBPDF

Intygsskrivning i hälso- och sjukvården


Pdf 45 kBPDF

Intygsskrivning i hälso- och sjukvården, blankett


Pdf 36 kBPDF

Introduktion i Treserva för nyanställd legitimerad personal


Pdf 34.85kBPDF

Kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare


Pdf189.84PDF

Loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt


Pdf 50 kBPDF

 

Loggkontroll, blankett för meddelande om loggkontroll


Pdf 32 kBPDF

Läkarkontakt för sjuksköterskor under jourtid, vardagar klockan 17-08, lördag, söndag och helgdag


Pdf 30 kBPDF

 

läkemedelshantering, lokal rutin


Pdf61.55kBWord

Medicintekniska produkter, hantering och skötesel


Pdf 122 kBPDF

Ny boende på korttidsplats eller växelvårdsplats


Pdf192.46kBPDF

Patientens identitet vid akuta sjukhusbesök


Pdf35,64kBPDF

Personlyft och lyftsele, användande av


Pdf138.23kBPDF

NPÖ, lathund


Pdf 38 kBPDF

Prator, samverkan i kommunen, planering för hemgång efter sjukhusvistelse


Pdf222.26kBPDF

Prator, samverkan i kommunen, planering för hemgång efter sjukhusvistelse


Pdf86.17kBWord

Prator, blankett "Information i samband med hemgång från slutenvården"


Pdf136kBPDF

Prator, adressering för sjuksköterskor


Pdf 33 kBPDF

Prator, adressering för biståndshandläggare


Pdf25,84kBPDF

Prator, manuell distribution för sjuksköterskor


Pdf27;44kBPDF

Prator, manuell distribution för socialsekreterare


Pdf126,91kBPDF

Prator, SITHS-kort för användare


Pdf 34 kBPDF

Prator, SIHTS-kort för admin


Pdf128,39kBPDF

Prator systemförvaltning


Pdf 43 kBPDF

Rehabiliteringsinsatser i hemsjukvården


Pdf440.37kBPDF

Remisshantering inom hemsjukvården, inklusive rehabilitering


Pdf 72 kBPDF

Remiss från hemsjukvården, inklusive rehabilitering, blankett


Pdf 52 kBPDF

Signaturförtydligande, blankett


Pdf 34 kBPDF

Samtycke om informationsutbyte av hälsotillstånd mellan hälso- och sjukvård och social omsorg samt samtycke för direktåtkomst till sammanhållen journalföring


Pdf191.26kBPDF

Självskattning, hygienrutiner


Pdf, 31kBPDF

Säkerhet vid driftstopp vad gäller dokumentation i patientjournal och tillfälliga inloggningar


Pdf 34 kBPDF

 

Teamarbete och samverkan inom vård och omsorg


Pdf157.77kBPDF

Utlämnande av patientjournal


Pdf 37 kBPDF

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2018-02-23

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster