Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar med tillsyn och information avseende bland annat:

Livsmedel

 • godkännande och registrering av livsmedelsverksamheter
 • stödja verksamhetsutövare i frågor rörande livsmedelshanteringen
 • utöva tillsyn över befintliga lokaler och platser enligt livsmedelslagen
 • utredning av misstankar om matförgiftningar

Hälsoskydd

tillsyn enligt 9 kap 9-13 §§ i miljöbalken och av kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön syftar till att ingen människa skall riskera att utsättas för ohälsa i samhället.

Tillsynen skall omfatta

 • Bostäder
 • lokaler för vård och undervisning
 • verksamheter med hygienisk behandling
 • idrottsanläggningar inklusive badanläggningar
 • samlingslokaler
 • hotell och campingplatser.
 • tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avlopp
 • anmälan om värmepumpsanläggningar.

Miljöskydd

tillsynen ska omfatta

 • miljöfarlig verksamhet
 • kemiska produkter och biotekniska organismer,
 • täkter
 • värmepumpar
 • jordbruk
 • avfall
 • förorenad mark
 • öppna cisterner med brandfarliga vätskor med en volym mellan 1 och 10 kbm.
 • förorenade områden.

Avdelningen har även tillsyn enligt renhållningskapitlet i miljöbalken (kap 15) med förordningar och enligt kommunens renhållningsordning samt tillsyn av dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten.

Kontaktpersoner

Ida Wallström
Miljöchef

Maria Sandgren
Miljöadministratör

Ni når oss på

miljoavdelningen@habo.se

Sidansvarig:

2018-06-01

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster