Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gatu- och parkenheten

Ansvarsområde

Gatu- och parkenheten ansvarar för drift- och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parkeringar samt buss- och stationsområdet . Enheten ansvarar även för drift och underhåll av parker, grönområden och skogar samt även Ekilla naturreservat, Torresta naturstig och Upplandsleden.

Inom ansvarsområdet utreds och handläggs lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, grävtillstånd och trafikanordningsplaner. Enheten ansvara dessutom för en rad investeringsprojekt inom den offentliga miljön

Ansvarig för gatu- och parkenheten är Ulla Lindroth Andersson.
Kontakuppgifter:
Mejl: Ulla.Lindroth@habo.se

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-08-03

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster