Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hearing

Demokratiarbetet i Håbo håller på att utvecklas och en viktig del i demokratiarbetet är hur elevernas handlingsplaner överförs till kommunens budget- och beslutsprocess.

Förslagen från Demokratidagen sammanställs på ett sådant sätt att förslag med samma tema sammanfogas till en och samma handlingsplan. Vid Hearing 1 föredras och diskuteras förslagen med hjälp av Bålstapolarna. Handlingsplanerna överlämnas till respektive förvaltning för diskussion och eventuella förslag för åtgärd.

På Hearing 2 pressenterar förvaltningarna sina förslag med anledning av de överlämnade handlingsplanerna. Därefter diskuterar deltagarna om de är nöjda med förvaltningarnas förslag. En möjlighet finns att bilda arbetsgrupper som arbetar vidare med förslaget eller att lägga förslaget som ett medborgarförslag i Kommunfullmäktige.

Både vid hearing 1 och 2 finns representanter från de politiska partierna som har till uppgift att ge röst åt ungdomarna i den politiska beredningen, från förslag till beslut om bifall, avslag eller om frågan anses vara besvarad.

Vid efterföljande hearings följs de överlämnade handlingsplanerna upp, om de bifallits, avslagits eller om frågan anses vara besvarad och kan avskrivas.

Läs mer om alla hearing under relaterad information i högermenyn.

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2015-12-14

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster