Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Val 2022

Söndag den 11 september är det valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. Då kan du som har fyllt 18 år och svensk medborgare lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och styra. 

Val till riksdag, region och kommun

I Sverige genomförs det allmänna val vart fjärde år. Det är vid de allmänna valen som vi har möjlighet att bestämma vilka som ska styra. I valet röstar du på det parti och om du vill på den kandidat du vill ska vara förtroendevald i riksdagen, på regional nivå (regionfullmäktige i region Uppsala) och på lokal nivå (Håbo kommunfullmäktige).

Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valdistrikten i Håbo

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Valdistrikten beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av Länsstyrelsen. Nytt för i år är att det är elva valdistrikt istället för tio. Ändringen beror på att valdistrikten dimensioneras efter cirka 1500 röstberättigade per valdistrikt.

På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilket valdistrikt du tillhör.

Valdistrikt Öppnas i nytt fönster.

Under förtidsröstningsperioden mellan den 24 augusti och den 10 september kan du rösta i vilken röstningslokal du vill i landet.

Ditt röstkort

Du måste ta med dig röstkort och legitimation för att kunna rösta i förtid. Om du inte har ett röstkort kan du beställa ett dublettröstkort hos kommunen.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 0171-52500
E-post: kommun@habo.se

Förtidsröstningslokal

Håbo kommuns huvudsakliga förtidsröstningslokal är kommunhuset i Bålsta. Därutöver kan du rösta i förtid i Skokloster vid två tillfällen. Förtidsröstning kommer också äga rum vid ett tillfälle på Pomona.

Mer information
Du hittar mer information om hur röstningen går till vid förtidsröstning på Valmyndighetens hemsida.

Du kan påverka genom att rösta i kommunalvalet

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att du som har rösträtt kan rösta på det parti och de politiker som beslutar om hur Håbo kommun ska styras och utvecklas.

På sidan Kommunens organisation hittar du mer information om hur Håbo kommun styrs.

Vanliga frågor och svar om valet

Valet är den 11 september 2022. Då röstar Sverige för val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Från och med 24 augusti kan du förtidsrösta i vallokaler avsedda för det.

Alla som har rösträtt i Sverige får hem ett röstkort med posten. Rösträtt har den som finns med i röstlängden. Det finns en röstlängd i varje vallokal i hela Sverige. Du prickas av när du har röstat. På valdagen 11 september gör du tre val samtidigt. Det är val till riksdagen, val till regionfullmäktige och val till kommunfullmäktige. I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt till. Informationen till röstlängden fastställs 30 dagar innan valet äger rum. Den 12 augusti behöver dina folkbokföringsuppgifter vara inregistrerade hos Skatteverket för att vara med i röstlängden. Du röstar i det område (valkrets) du bor i 30 dagar innan valet. Vilka val du har rösträtt till avgörs av ditt medborgarskap 30 dagar innan valet.

För att ha rösträtt till riksdagsvalet gäller att du är:

 • Svensk medborgare.
 • Minst 18 år gammal på valdagen.
 • Du måste bo eller någon gång i ditt liv ha bott i Sverige.
 • För att ha rösträtt till regionfullmäktige och kommunfullmäktige gäller att du är:
 • Minst 18 år gammal på valdagen.
 • Du måste bo i kommunen eller regionen.
 • Du måste vara medborgare i Sverige, något EU – land, Island eller Norge.
 • Om du inte är medborgare i Sverige, något EU – land, Island eller Norge har du rösträtt om du har bott minst tre år i Sverige.

Om du är svensk medborgare och bor utomlands behöver du vart tionde år förnya din anmälan till Valmyndigheten om att fortsätta vara med i röstlängden.

Röstlängden är den lista med personer som Valmyndigheten sätter ihop över personer som är röstberättigade i de olika valen. Röstlängder finns i varje vallokal i Sverige och sköts av utbildade röstmottagare som prickar av dig när du har lagt din röst till de olika valen. I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt till och vilket valdistrikt du tillhör. För att ingå i röstlängden måste du vara folkbokförd senast 30 dagar innan valet för att få rösta i det valet. Ditt medborgarskap avgör också om du har rösträtt till riksdagsvalet.

Alla som har rösträtt i Sverige får sitt röstkort hemskickat till den adress där du är folkbokförd. Senast den 24 augusti 2022 ska alla ha fått sitt röstkort hemskickat. På röstkortet står ditt namn och vilka val du har rösträtt till. På röstkortet står också vilket valdistrikt (och vallokal) som du tillhör. Det finns också information om var du kan förtidsrösta.

Röstkortet tar du med dig när du ska rösta för att kunna prickas av i röstlängden. Ta också med en giltig ID – handling.

Förtidsröstning betyder att du går till en vallokal före valdagen och lägger din röst. Din röst skickas sedan till den vallokal som du tillhör på valdagen. Det finns särskilda vallokaler öppna för förtidsröstning som du går till för att rösta innan valet. Se kommunens hemsida för mer information om vallokaler och öppettider för förtidsröstning.

Det går också att gå in på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om förtidsröstningslokaler.

Kan jag rösta i vilken vallokal som helst?
Ja, du kan rösta var du vill, men oavsett vilken vallokal du tillhör eller om du röstar på ambassad, konsulat eller annan utlandsmyndighet så kommer din röst att skickas till det valdistrikt som du tillhör.

När du röstar måste du kunna visa vem du är. Om inte den röstmottagare som tar emot dig känner dig personligen behöver du ha med en godkänd ID-handling för att kunna bevisa vem du är. Identitetskort är exempelvis körkort, ID-kort eller pass. Om du saknar ID-handling behöver någon som du känner följa med personligen för att intyga vem du är. Den personen måste ha en giltig ID-handling.

Du kan rösta utan ditt röstkort om du gör det i det valdistrikt och vallokal där du ingår i röstlängden. Det krävs då att du ha en giltig ID-handling för att kunna prickas av mot röstlängden. Saknar du både ID-handling och röstkort kan du inte rösta eftersom det inte kan styrkas vem du är.

Du kan begära ett nytt röstkort hos kommunen eller hos Valupplysningen.

När du kommer till vallokalen möter du särskilt utbildade röstmottagare som visar dig hur du ska göra. När det är din tur går du fram till valsedelstället och väljer ut de valsedlar du vill ta med dig. Sedan går du bakom en skärm och gör i ordning din röst genom att lägga valsedlarna i varsitt valkuvert. Kontrollera att du har gjort det på ett korrekt vis. Sedan försluter du valkuverten och går fram till röstmottagarna som tar emot din röst. Där visar du din ID-handling och prickas av mot röstlängden. Din röst läggs sedan i valsedelurnan.

Valurnan förvaras säkert utan att någon kan titta i den tills det är dags att räkna rösterna. Det kan ibland uppstå viss köbildning. Följ röstmottagarnas instruktioner för att underlätta för alla. Röstmottagarna svarar också gärna på dina frågor.

Själva röstningen går till genom att du väljer vilket parti och person du vill rösta på genom att välja valsedlar. Valsedlar är papper med partiernas namn och partibeteckning. Det finns också en valsedlar med en lista på kandidater för varje parti. Du väljer den valsedel för det parti du vill rösta på och som du ska lägga i de valkuvert som du får av röstmottagarna. Om du vill kan du rösta på någon särskild politiker i ett parti. Då kryssar du i rutan bredvid det namnet på valsedeln. Kryssa bara ETT NAMN eftersom personvalet annars blir ogiltigt. Var noga med att det blir rätt.

Om du väljer att inte rösta på en person eller om det är otydligt vilken politiker du kryssat för så går din röst till partiet, men inget ”personkryss” till någon specifik politiker.

Parti saknar valsedlar

Vill du rösta på ett parti som saknar valsedlar i vallokalen så använder du en tom valsedel och skriver namnet på det parti som du vill rösta på. Om du väljer en tom valsedel måste du skriva namnet på det parti du vill rösta på. Skriv tydligt. Tomma valsedlar finns i alla vallokaler.

Blank valsedel

Om du lämnar in en valsedel som du inte har skrivit någonting på så kallas det en ”blank valsedel” och räknas som ogiltig. De registreras och redovisas, men påverkar inte vilka partier som blir valda. Om din röst på något annat vis bedöms som ogiltig gäller samma sak.

Du stoppar i en valsedel för varje val i ett valkuvert. Kontrollera så allting är korrekt innan du förseglar det.

Tre olika färger på valsedlar

Det finns tre olika sorters färger på valsedlarna. Du röstar på samma sätt för alla valen.

 • Gul valsedel används för val till riksdagen.
 • Vit valsedel används för val till kommunfullmäktige.
 • Blå valsedel används för val till regionfullmäktige.

Rösta på parti och person

Du röstar på det parti som du tycker har den klokaste politiken.

Du röstar genom att ta en valsedel från det partiet och lägger ner den i ett valkuvert.

Både valsedlar och valkuvert finns i den vallokal där du röstar. Saknas en valsedel för ett parti du vill rösta på kan du använda en blank valsedel och skriva namnet på det parti du vill rösta på.

Om du vill att en särskild politiker från ett parti ska bli vald kan du välja att göra en personröst. Då sätter du ett kryss på valsedeln vid det namnet. Du ska kryssa i rutan framför namnet på den politikern. Du kan bara kryssa för ett namn på varje valsedel.

Du kan göra en personröst på en blank valsedel. Du skriver namnet på det parti du vill rösta på och namnet på politiker från partiet som du vill rösta på.

Om du inte kan rösta i vallokalen på valdagen finns det andra sätt att vara med i valet.

Du kan förtidsrösta i din kommun i särskilda vallokaler eller i en annan kommun. Det är olika tider och platser för varje kommun. Kolla med kommunen eller på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vad som gäller för just den kommunen där du planerar att lägga din röst. För att kunna förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och en giltig ID-handling.

Du röstar precis som vanligt genom att välja valsedlar utan att någon ser. Du går bakom en skärm där du gör i ordning din röst. Du kan rösta på parti och samtidigt göra en personröst på en särskild politiker. Du stopper i en valsedel för varje val i ett valkuvert som du förseglar. Kontrollera så att allting är korrekt gjort innan du förseglar valkuvertet.

Röstmottagaren tar sedan emot ditt röstkort och dina valkuvert. De läggs i ett större kuvert särskilt avsett för förtidsröstning. Din röst kommer sedan att skickas till den vallokal som hör till ditt valdistrikt.

I ditt valdistrikts vallokal kommer den röstmottagare som är där att skriva ner i röstlängden att du har röstat och ditt valkuvert läggs ner i en säker valurna tills valet är avslutat klockan 20.00 den 11 september 2022. Förut kallades det här att poströsta och är alltså samma sak. När valet är avslutat kommer din förtidsröst att räknas precis som om du har röstat i ditt valdistrikt på valdagen.

Om du har gjort en förtidsröstning och sedan ångrar dig kan du begära ut ett nytt röstkort och rösta i vallokalen på valdagen. Då ogiltigförklaras din förtidsröstning när den ska registreras. Om du ångrar dig i vallokalen efter att du har gjort i ordning din röst, men inte prickats av i röstlängden kan du göra om röstningen. Om du har lagt din röst på valdagen och dina röster lagts i valurnan och prickats av kan du inte göra om valet igen.

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet är felaktiga så begär du en rättelse av röstlängden hos Länsstyrelsen. Det ska du göra skriftligen. Senast 30 augusti 2022 kan du begära en rättelse av röstlängden hos Länsstyrelsen.

Ja. En anhörig kan lägga din röst åt dig. Det kallas för budröstning.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till lokal för förtidsröstning. Sista dagen att göra i ordning budrösten är på valdagen.

Vem har rätt att använda budröstning?

Du kan rösta med bud av följande anledningar;

 • Sjukdom
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning
 • Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning.

Material för budröstning kan du beställa direkt hos Valmyndigheten på deras webbplats www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via telefon eller hämta själv hos Länsstyrelsen eller kommunen.


Vem kan vara vittne när jag budröstar?

Alla som är över 18 år kan vara vittne när du budröstar, men vittnet får inte vara samma person som budet. Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Hur går budröstningen till?

 1. Gör iordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.
 2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det. Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ned valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.
  Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.
  Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
 3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
 4. Vittnet och budet skak intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
 5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet med en giltig ID – handling. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Jag kan inte ta mig till en vallokal och har inget bud för budröstning. Hur gör jag då?

Om du är sjuk, äldre eller har ett funktionshinder så kan du kontakta kommunen för att boka tid för ambulerande röstning. Det betyder att röstmottagare kommer hem till dig efter tidsbokning och du röstar hemifrån. Du får då iordningsställa dina valkuvert som sedan lämnas till din vallokal eller lokal för förtidsröstning. De som kommer hem till dig är särskilt utbildade röstmottagare som informerar dig om hur du ska rösta på ett korrekt vis. Du ska helst ha någon hemma hos dig som kan fungera som vittne. Både du och vittnet ska ha giltiga ID – handlingar. Röstmottagarna som kommer hem till dig har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du röstar på eller att du har använt dig av ambulerande röstmottagning.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om valet är du välkommen att kontakta vår valsamordnare.

Elias Lodin
E-posadress: Elias.Lodin@habo.se
Telefon: 0171-538 71

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster