Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Intressanta samtal på demokratidag för unga

Jasmine (tv) och Jolin (th) vill lära sig mer om demokratifrågor

På demokratidagen bjuder Håbo kommun in sina elever för att diskutera aktuella samhällsfrågor. Eleverna får lyssna på föredrag, genomföra grupparbeten och komma med egna förslag. I år är temat FN:s 17 mål för hållbar utveckling ”Agenda 2030”. Årets event mynnade ut i många samtal om stora frågor och framtiden. – Demokrati är intressant och vi vill lära oss mer, säger eleverna.

Två bussar med förväntansfulla elever anländer till Håbos demokratidag, på Happy Tammsvik i Bro. Den här dagen handlar om stora frågor. Hur uppnår vi Agenda 2030 målen för hållbar utveckling, som FN:s medlemsstater enats om? Hur vill vi att samhället ser ut i framtiden? Vad behöver vi göra för att ta oss dit?

Jasmine från Gransäterskolan och Jolin från Läraskolan är två elever som anmält sig.
– Demokrati är intressant och vi vill lära oss mer! Det handlar både om små och stora saker. I skolan får vi vara med och påverka genom exempelvis klassråd och elevråd. Där får vi tycka till om saker som rör skolan. Det kan handla om att vi vill ha en speciell maträtt till lunch, eller en aktivitet som vi vill kunna göra på rasten. Just idag pratar vi om större frågor. Vi har redan fått mycket information och det känns bra, säger de.

Eleverna tycker att utbildning, jämställdhet och arbete är viktiga frågor

Dagen startar med att kommunstyrelsens ordförande Helene Zeland Bodin hälsar alla välkomna. Lite senare kommer Emelie Lindgren från Svenska FN-förbundet på besök för att berätta om Agenda 2030 och målen.

När det är dags för grupparbete får eleverna rösta på vilket av målen de tycker är viktigast. Flera grupper väljer frågor om utbildning, jämställdhet och arbete. Engagemanget är stort och runt borden hålls många intressanta samtal. Efter att grupparbetet är färdigt sammanställs svaren och lämnas över till ungdomsrådet och politiker.

Demokrati - ett grunduppdrag för skolan

Demokratiuppdraget är ett gemensamt kunskaps- och värdegrundsuppdrag i skolan. Undervisning i demokrati handlar både om att undervisa om demokrati och att eleverna får uppleva vad det innebär i praktiken. Redan i förskolan och i skolan får barn och elever träna på:

  • att kommunicera
  • att delta
  • att framföra argument
  • att lyssna på varandra
  • att tänka abstrakt, kritiskt och självständigt
  • att omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling

De får också lära sig om värdegrund och att det är ok att vara olika och tycka olika.

Vad är Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen, att förändra vår värld ”Agenda 2030 för hållbar utveckling”. De globala målen handlar om utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är totalt 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål och som mäts med hjälp av 230 nyckeltal. Alla 193 av FN:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen.

Det finns fyra övergripande syften:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och globala målen för hållbar utveckling:
fn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grupparbete pågår!

FN:s representant föreläser om Agenda 2030

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster