Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Fridegårdsgymnasiet inför hälsofrämjande aktiviteter under skoldagen

Catarina Lyckåsen (tv) och Tina Söderström (th) är drivande i arbetet.

Nu ska alla elever på gymnasiet få tillgång till hälsofrämjande inslag under sina skoldagar. Syftet är att stärka elevernas hälsa och välmående. Hälsoperspektivet lyfts också på en övergripande nivå i gymnasiets verksamhetsplanering.

Tina Söderström som är idrottslärare berättar om arbetet:
– Många elever tillbringar mycket tid i skolbänken och sitter stora delar av dagen. Vi vet att långvarigt stillasittande är ohälsosamt, leder till sämre koncentrationsförmåga och ökade hälsorisker på sikt. Vi vill hjälpa till genom att skapa bättre förutsättningar för rörelse på gymnasiet. Därför utformar vi nya arbetssätt och anpassar skolmiljön. Våra elever får också större möjligheter att vara delaktiga och får inflytande i hälsoarbetet. Alla barn och unga har rätt till en god hälsa och det är något jag personligen brinner mycket för. Målet är att engagera eleverna och göra dem delaktiga i sitt eget och klasskompisarnas välmående.

"Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas."
– Skolverket

Fysisk hälsa, psykisk hälsa och socialt välbefinnande

Tina Söderström och Catarina Lyckåsen som är idrottslärare på gymnasiet driver arbetet och samordnar de hälsofrämjande aktiviteterna som nu införs. Satsningen ska uppmuntra eleverna till rörelse, men också främja deras psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Fem hälsofaktorer är kopplade till arbetet:

 • positivt engagemang
 • empowerment
 • människovärdesprincipen
 • medvetenhet
 • gemenskap

Eleverna har varit med från början

Arbetet startade med att eleverna fick svara på en enkät och frågan lyftes i elevrådet och arbetsmiljögruppen. Gymnasiets olika program fick också lämna in förslag. Tanken är att alla elever ska kunna hitta något de vill vara med på, men att det ska vara frivilligt. Nu kan de bland annat:

 • träna i gymnasiets gym och få möjlighet till ett anpassat träningsprogram
 • simma gratis i simhallen
 • låna brädspel
 • låna bollar och racket
 • använda aktivitetsparken utomhus
 • låna danssalen
 • låna sporthallen
 • delta på aktiviteter på raster
 • vara med, planera och genomföra aktiviteter med klassen, på samlingstiden
 • prova på friluftslivet, paddla kanot, segla jolle, hjärt- och lungräddning
 • prova nya träningsformer i samarbete med lokala föreningar (innan och efter skoldagar)

Lyfter hälsoperspektivet

Förutom att införa aktiviteter under skoldagen lyfter skolledningen hälsoperspektivet i verksamhetsplaneringen. Det kan exempelvis handla om att samordna undervisning och prov på ett hälsosamt sätt. Rektor Helena Anderstedt tycker att satsningen är viktig.
– Det känns bra att kunna erbjuda rörligare skoldagar till eleverna. Och roligt eftersom de har varit med på arbetet från början. Gymnasiet ska vara en arbetsplats där vi mår bra och utvecklas, säger hon.

Positivt samband mellan rörelse och lärande

Forskning visar ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Vill du veta mer?
Här är tre relevanta länkar:
Vad är hälsa och hälsofrämjande arbete? - Reacta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om hälsofrämjande skolutveckling - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolelever som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eleverna på gymnasiet svarar på frågan - Vad skulle få dig att må bättre i skolan?

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster