Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och vägledning

Elevhälsan på Fridegårdsgymnasiet består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt medverkar till en bra arbetsmiljö som främjar elevernas lärande och utveckling. Rektor leder elevhälsans arbete.

Genom nära samarbete med arbetslagen bidrar elevhälsan till tidig upptäckt av elever i behov av stöd. Vi arbetar tvärprofessionellt så våra olika kompetenser bidrar till elevens måluppfyllelse.

Vid frågor och funderingar är alltid elever och vårdnadshavare välkomna att ta kontakt med elevhälsan.

Se vidare under varje profession.

Specialpedagogöppnas i nytt fönster

Studietorgetöppnas i nytt fönster

Skolsköterska

Studie- och yrkesvägledare

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-05-24

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster