Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Ansök till AST-programmen

En grundförutsättning för att en elev ska kunna skrivas in på AST-programmen är att den samlade utredningen visat att eleven har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat eller att behov av en studiemiljö som den vi erbjuder kan styrkas med intyg från läkare eller psykolog.

Vad kan jag söka?

Program

Ansökningskod

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle

NANASAST-FRG

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällskunskap

SASAMAST-FRG

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

SABETAST-FRG

Programinriktat introduktionsprogram samhäll eller natur

IMPREAST-FRG

Vad behöver jag för att ansöka?

  • Ansökningsblankett till AST-programmen (finns i menyn till höger)
  • Grundskolebetyg och ev. gymnasiebetyg
  • Utredningar som styrker en diagnos inom autismspektrat eller intyg från läkare eller psykolog.
  • En beskrivning av elevens studiehistorik och tidigare åtgärder från tidigare skola (finns i menyn till höger)

Så ansöker jag till AST-programmen

Skicka in ansökningsblankett, grundskolebetyg ev. gymnasiebetyg, utredning/intyg och en beskrivning av elevens studiehistorik från tidigare skola till AST-programmen.

Adressen är:
Fridegårdsgymnasiet
AST -programmen
746 80 Bålsta

Gå in på gymnasieantagningens hemsida Länk till gymnasieintagingen »länk till annan webbplats (behövs inte om du ansöker under läsåret). Om något är oklart, ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare om hur du går till väga, alternativt hör av dig till oss.

Vad händer med min ansökan?

När allt underlag kommit in till skolan gör rektor tillsammans med AST-programmens elevhälsoteam en bedömning om eleven ska tas emot. Bedömningen sker utifrån varje elevs enskilda behov och önskemål.

Om eleven inte är folkbokförd i Håbo kommun måste hemkommunens medgivande ges innan eleven kan tas emot. Hemkommunen måste godkänna kostnaden för det extra stöd som skolan erbjuder eleverna.

Elever som antagits till AST-programmen uppmanas att komma på elevbesök eller inskolningsdagar på enheten under slutet av vårterminen för att få en bra övergång och introduktion innan skolstart.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-05-24

Klicka för support
Stäng supportfönster