Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vad är en naturskola?

Naturskola är inte ett hus eller en plats. Det är en verksamhet där utomhuspedagoger arbetar efter mottot; ”att lära in ute”.

Den första naturskolan startades i Sverige 1982 i Skäralid i Skåne. Idag finns det 80-90 naturskolor med olika inriktning i Sverige. Gemensamt för de flesta naturskolorna är att verksamheten ska ge eleverna:

  • naturkontakt och naturkänsla
  • grundläggande kunskap om hållbar utveckling
  • möjlighet att utveckla sina förmågor inom olika ämnen
  • möjlighet till lärande utomhus utifrån läroplanens centrala innehåll inom olika ämnen
  • möjlighet att vara fysiskt aktiva under lektionstid av hälsoskäl

Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett aktivt lärande och där teoretiska kunskaper kan tillämpas i nya situationer i naturen, kulturmiljö eller urban miljö. Platsen har en viktig roll i det pedagogiska arbetet.

Naturskolan är oftast en kommunal verksamhet, vilket Håbo Naturskola är, och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.

Målet är att det utomhuspedagogiska arbetssättet ska spridas och bli en naturlig del av skolans och förskolans verksamhet och ett komplement till inomhusundervisningen. Därför riktar naturskolorna sig också direkt till lärarna och pedagogerna i förskolan, där det genom kursverksamhet, nätverk och inspirationsträffar sprids idéer, metoder och material som underlättar för pedagogerna att ta steget ut med sin grupp.

Alla Naturskolor i Sverige är samlade i Naturskoleföreningen som arbetar för att främja naturskoleidéns utveckling och utvecklingen av utomhuspedagogiken i Sverige.

Tillsammans har naturskolorna gett ut ett stort antal böcker i utomhuspedagogik där vi vill inspirera lärare att arbeta utomhus med skolans alla ämnen i högre grad.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster