Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommun och politik

"I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlihet att delta och växa".
- Håbo kommuns Vision - Vårt Håbo 2030

Här har vi samlat information om Håbo kommuns politiska organisation och om politikerna som beslutar. Här kan du också läsa om frågorna som skall eller har diskuterats på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Efter sammanträdena publicerar vi protokollen.

Här finns även all information om vilka rättigheter du har som kommunmedborgare samt vilka möjligheter som finns för dig att vara med och påverka och hjälpa kommunens verksamheter till att utvecklas och ständigt förbättras.

​Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-12-01

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster