Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturvård

Landsväg omgiven av fält i juli månad

Foto: Håbo kommun

I Håbo kommun finns många vackra och värdefulla naturmiljöer av stort värde för växter, djur och oss människor. Miljöerna är därmed en viktig resurs för ekosystemtjänster. En stor utmaning och en viktig uppgift för kommunen är att säkerställa att viktiga naturmiljöer bevaras och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt i samklang med övriga samhällsintressen.

Naturvårdsarbetet i kommunen utgår från uppsatta inriktningar och mål i Håbo kommuns hållbarhetsstrategi, grönstrukturprogram, vattenprogram och naturvårdsplan.

Naturvårdsarbetet inom kommunen sker genom samverkan mellan flera förvaltningar samt genom samverkan med externa parter som andra kommuner och Upplandsstiftelsen. Ansvaret för den långsiktiga planeringen kring naturvårdsfrågor, naturförvaltning samt naturvårdsprojekt ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster